تخار

اسم نوزاد پسر با ت

تخار یکی از اسامی پسرانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تخار

فارسی

معنای اسم تخار

نام چند تن از شخصیت های شاهنامه، از جمله نام یکی از همراهان فرود

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات