تخواره

اسم نوزاد پسر با ت

تخواره یکی از اسامی پسرانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تخواره

فارسی

معنای اسم تخواره

نام چند تن از شخصیت های شاهنامه، از جمله نام پدر خزانه دار خسروپرویز پادشاه ساسانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات