تلیمان

اسم نوزاد پسر با ت

تلیمان یکی از اسامی پسرانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تلیمان

فارسی

معنای اسم تلیمان

از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات