توار

اسم نوزاد پسر با ت

توار یکی از اسامی پسرانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم توار

فارسی

معنای اسم توار

نوعی ریسمان، توار کوه نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات