تژاو

اسم نوزاد پسر با ت

تژاو یکی از اسامی پسرانه است که با ت آغاز می شود.

ریشه ی اسم تژاو

فارسی

معنای اسم تژاو

از شخصیت های شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات