جهانبخش

اسم نوزاد پسر با ج

جهانبخش یکی از اسامی پسرانه است که با ج آغاز می شود.

ریشه ی اسم جهانبخش

فارسی

معنای اسم جهانبخش

آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات