جهاندار

اسم نوزاد پسر با ج

جهاندار یکی از اسامی پسرانه است که با ج آغاز می شود.

ریشه ی اسم جهاندار

فارسی

معنای اسم جهاندار

خداوند، نگهبان جهان، پادشاه.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات