جهانسوز

اسم نوزاد پسر با ج

جهانسوز یکی از اسامی پسرانه است که با ج آغاز می شود.

ریشه ی اسم جهانسوز

فارسی

معنای اسم جهانسوز

فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان و هرچه در آن است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات