جهانگرد

اسم نوزاد پسر با ج

جهانگرد یکی از اسامی پسرانه است که با ج آغاز می شود.

ریشه ی اسم جهانگرد

فارسی

معنای اسم جهانگرد

آن که به کشورها و نواحی مختلف جهان سفر می کند، سیاح، گردشگر.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات