جهانگشای

اسم نوزاد پسر با ج

جهانگشای یکی از اسامی پسرانه است که با ج آغاز می شود.

ریشه ی اسم جهانگشای

فارسی

معنای اسم جهانگشای

تسخیر کننده جهان، فاتح.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات