جوانشیر

اسم نوزاد پسر با ج

جوانشیر یکی از اسامی پسرانه است که با ج آغاز می شود.

ریشه ی اسم جوانشیر

فارسی

معنای اسم جوانشیر

شیر جوان، زورمند و دلیر است، نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات