جوانوی

اسم نوزاد پسر با ج

جوانوی یکی از اسامی پسرانه است که با ج آغاز می شود.

ریشه ی اسم جوانوی

فارسی

معنای اسم جوانوی

از شخصیت های شاهنامه، نام موبدی دانا ودبیری بزرگ در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات