جویا

اسم نوزاد پسر با ج

جویا یکی از اسامی پسرانه است که با ج آغاز می شود.

ریشه ی اسم جویا

فارسی

معنای اسم جویا

جستجو کننده، جوینده

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات