حافظ الدین

اسم نوزاد پسر با ح

حافظ الدین یکی از اسامی پسرانه است که با ح آغاز می شود.

ریشه ی اسم حافظ الدین

عربی

معنای اسم حافظ الدین

آن که محافظ و نگهبان دین است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات