حَمود

اسم نوزاد پسر با ح

حَمود یکی از اسامی پسرانه است که با ح آغاز می شود.

ریشه ی اسم حَمود

عربی

معنای اسمحَمود

ستوده و پسندیده، حمد کننده، بسیار سپاسگزار پرودگار.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات