خالق

اسم نوزاد پسر با خ

خالق یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خالق

عربی

معنای اسم خالق

به وجود آورنده، پدید آورنده؛ از نام های خداوند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات