خرداد

اسم نوزاد پسر با خ

خرداد یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خرداد

اوستایی- پهلوی

معنای اسم خرداد

کمال، رسایی، نام ماه سوم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات