خسرو

اسم نوزاد پسر با خ

خسرو یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خسرو

فارسی

معنای اسم خسرو

پادشاه، نیک نام و دارای آوازه نیکی، نام چند تن از شخصیت های شاهنامه.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات