خشایارشا

اسم نوزاد پسر با خ

خشایارشا یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خشایارشا

فارسی

معنای اسم خشایارشا

نامی مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلبر،

شاه دلیر، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات