خنجست

اسم نوزاد پسر با خ

خنجست یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خنجست

فارسی

معنای اسم خنجست

از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر انوشیروان پادشاه ساسانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات