خندان

اسم نوزاد پسر با خ

خندان یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خندان

فارسی

معنای اسم خندان

بشاش، کسی که همواره می خندد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات