خورزاد

اسم نوزاد پسر با خ

خورزاد یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خورزاد

فارسی

معنای اسم خورزاد

نام  یکی از پسران خسرو پرویز پادشاه ساسانی.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات