خَلف

اسم نوزاد پسر با خ

خَلف یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خَلف

عربی

معنای اسم خَلف

صالح، شایسته، (فرزند) جانشین، (به مجاز) پیروی کننده از پدر در اخلاق و کردار، فرزند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات