خُلود

اسم نوزاد پسر با خ

خُلود یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خُلود

عربی

معنای اسم خُلود

همیشه باقی ماندن ، جاودانگی.

3 2 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات