خیر الدین

اسم نوزاد پسر با خ

خیر الدین یکی از اسامی پسرانه است که با خ آغاز می شود.

ریشه ی اسم خیر الدین

عربی

معنای اسم خیر الدین

آن که در دین بهترین است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات