داتان

اسم نوزاد پسر با د

داتان یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داتان

عبری

معنای اسم داتان

مربوط به چشم، نام یکی از رؤسای یهود

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات