داتیس

اسم نوزاد پسر با د

داتیس یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داتیس

فارسی

معنای اسم داتیس

سرداری از مردم ماد و از سرداران داریوش هخامنشی، وی نیز پدر هرماتیز از فرماندهان سواره نظام خشایارشا است.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات