دادبه

اسم نوزاد پسر با د

دادبه یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دادبه

فارسی

معنای اسم دادبه

دارنده بهترین داد (عدل، داوری، دادگری)

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات