داد علی

اسم نوزاد پسر با د

داد علی یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داد علی

فارسی، عربی

معنای اسم داد علی

آن که عدل و دادی چون علی (ع) دارد.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات