داد فرخ

اسم نوزاد پسر با د

داد فرخ یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داد فرخ

فارسی

معنای اسم داد فرخ

مرکب از داد (عدل) + فرخ (فرخنده،مبارک) نام یکی از قاضیان در زمان ساسانیان

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات