داد فرین

اسم نوزاد پسر با د

داد فرین یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داد فرین

فارسی

معنای اسم داد فرین

نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات