داد هرمز

اسم نوزاد پسر با د

داد هرمز یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داد هرمز

فارسی

معنای اسم داد هرمز

داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات