داراب

اسم نوزاد پسر با د

داراب یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داراب

فارسی

معنای اسم داراب

دارنده، شکوه و خود نمایی، نام شهرستانی در جنوب شرقی استان فارس

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات