دارنوش

اسم نوزاد پسر با د

دارنوش یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دارنوش

فارسی

معنای اسم دارنوش

دارنده حیات، زنده، نام یکی از وزیران بخت نصر

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات