داریوش

اسم نوزاد پسر با د

داریوش یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داریوش

فارسی

معنای اسم داریوش

دارا، دارنده ی نیکی (بهی) نام سه تن از شاهان ایرانی از سلسله ی هخامنشی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات