داریو

اسم نوزاد پسر با د

داریو یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داریو

فارسی

معنای اسم داریو

داریوش، نام پادشاهی پیش از ساسانیان

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات