داشاب

اسم نوزاد پسر با د

داشاب یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داشاب

فارسی

معنای اسم داشاب

هدیه، داد و دهش و چیزی به مردم دادن

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات