داشاد

اسم نوزاد پسر با د

داشاد یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داشاد

فارسی

معنای اسم داشاد

هدیه، عطا و بخششی که پارسیان روز عید به مردم می داده اند.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات