دامون

اسم نوزاد پسر با د

دامون یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دامون

فارسی

معنای اسم دامون

دشت و صحرا، از حکمای قدیم یونان و از فیثاغورثیان، در گویش مازندران دامنه جنگل

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات