دانا

اسم نوزاد پسر با د

دانا یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دانا

فارسی

معنای اسم دانا

دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات