دانشور

اسم نوزاد پسر با د

دانشور یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دانشور

فارسی

معنای اسم دانشور

دانش + ور (پسوند دارندگی )، دارای علم و دانش، دانشمند

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات