دانش

اسم نوزاد پسر با د

دانش یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دانش

فارسی

معنای اسم دانش

علم، مجموعه ای از اطلاعات یا آگاهی ها درباره ی یک پدیده که از طریق آموختن، تجربه یا مطالعه به دست می آید.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات