دان

اسم نوزاد پسر با د

دان یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دان

عبری

معنای اسم دان

قاضی، داور، نام یکی از پسران یعقوب (ع)

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات