داور

اسم نوزاد پسر با د

داور یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داور

فارسی

معنای اسم داور

حَکَم، قاضی، خداوند، پادشاه، از نام های حضرت حق

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات