داوود

اسم نوزاد پسر با د

داوود یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم داوود

عبری

معنای اسم داوود

محبوب، شاه عبرانیان که شاعر و پیغمبر بود.

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات