دماوند

اسم نوزاد پسر با د

دماوند یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دماوند

فارسی

معنای اسم دماوند

دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات