دَشمه

اسم نوزاد پسر با د

دَشمه یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دَشمه

فارسی

معنای اسم دَشمه

از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره شاه دستان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات