دیار

اسم نوزاد پسر با د

دیار یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دیار

عربی

معنای اسم دیار

سرزمین، کشور، وطن، زادگاه

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات