دیاکو

اسم نوزاد پسر با د

دیاکو یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دیاکو

فارسی

معنای اسم دیاکو

سرزمین و نام اولین پادشاه ایران و قوم ماد

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات