دین محمد

اسم نوزاد پسر با د

 دین محمد یکی از اسامی پسرانه است که با د آغاز می شود.

ریشه ی اسم دین محمد

فارسی، عربی

معنای اسم دین محمد

دارای دین محمد (ص)، نام یکی از پادشاهان ازبک

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
پست الکترونیکی الزامی نیست، ولی اگر وارد نمائید، پاسخ برای شما ایمیل می گردد.
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات